ระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics)
สัดส่วนผู้สำเร็จการฝึกยกระดับฝีมือ (กพร.)

องค์กร : กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หมายเหตุ : ประมวลผลจากฐานข้อมูลโดยระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน (Labour Big Data Analytics)
มุมมอง :
NOYEARQUARTER_NAMESUM_WORK_FOLLOWUPSUM_TRAIN_RESULTPERCENT_OF_PASSEDAS_OF_DT

ข้อมูลเพิ่มเติม

รหัสชุดข้อมูล RFNEXzMy
วันที่สร้างชุดข้อมูล -
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์ Thailand
กลุ่มชุดข้อมูล หมวดที่ 1 ศักยภาพแรงงาน
ป้ายกำกับ ฝีมือแรงงาน
ชื่อผู้ติดต่อ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
อีเมลผู้ติดต่อ -
ระดับในการเข้าถึงข้อมูล สาธารณะ
ความถี่ในการปรับปรุง รายวัน
High Value Dataset ไม่แสดง
ข้อมูล ณ วันที่ 16 ก.ค. 2567
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 16 ก.ค. 2567
สัญญาอนุญาต -